בניין אולמן
קומה 3
פרוייקט בתכנון
מכון ויצמן

הדמיות: Eran Cabiri